ПОХОДЖЕННЯ

Матеріал Бетоль® уявляє собою легкий твердий моноліт пористої структури, виготовлений з портландцементу за технологією газоспучування водоцементної суміші без використання наповнювачів. Об’ємну структуру матеріалу утворюють понад 90 % відкритих і з’єднаних між собою повітряних порожнин (пор) у сталому каркасі з гідратованих частинок цементу – кристалогідратів.