ОСУШЕННЯ СТІН

Наявність зайвої вологи в будівельних огороджувальних конструкціях, незалежно від причин, інтенсивності і характеру зволоження, неодмінно спричиняє шкоду. Шкоду як самій конструкції, у спосіб її поступового руйнування, так і людині, яка піддається впливу згудних біологічних проявів сирості в помешканні. На жаль, конструктивного способу протистояти зволоженню стін, придатного для масового будівництва, людство як дотепер не винайшло. Намагання винести так званий пункт роси за межі конструкційного шару огородження завдяки включенню до конструкції додаткового “теплішого” зовнішнього шару реалізується лише теоретично, в силу як недосконалості матеріалів і виконавства, так і примхливості відповідних процесів. Свідченням цьому численні прояви відсирівання начебто добре утеплених стін – на фоні прийнятного рівня теплозбереження.

В умовах дії численних (факторів зволоження), задовільний експлуатаційний стан будівельної конструкції критично залежить від здатності цієї конструкції від надміру вологи своєчасно позбавлятись, не допускаючи накопичення. Інакше кажучи, від  можливості досягнення динамічної рівноваги між процесами зволоження і висихання її окремих шарів. Інтенсивність цих, протилежних за характером, процесів протифазно змінюється в залежності від кліматичних та експлуатаційних  умов. Відтак реального балансу між накопиченням та позбавленням від вологи конструкція досягає лише в межах періоду, протягом якого зовнішні фактори того чи іншого спрямування  припиняють свою дію, або змінюються на протилежні.

При цьому зайва (надлишкова) волога в огороджувальних конструкціях будівель присутня завжди, як і небезпека її деструктивної дії. Внаслідок цього вирішенням проблем руйнації конструктиву стін чи утворення плісняв можуть бути або надвитратні заходи на зразок ін’єктування чи дифузійного просочення органосиліконових композицій, - або створення умов для скорочення часу перебування зайвої вологи у “вразливих” шарах  конструкції - шляхом її відбору (поглинання) спеціальним вологоакумулюючим шаром.

Включений до стінової конструкції, шар з матеріалу Бетоль®, окрім функції власне термічної ізоляції, забезпечує також фукцію тимчасового акумулювання (утримання в собі)  надлишку вологи до моменту зміни зовнішніх (атмосферних) умов. Ізоляційно-вологоакумулюючий шар поглинає зайву вологу з конструкції в умовах перезволоження, та позбавляється від неї (висихає) в часі зміни зовнішніх умов. Як наслідок, вразливі елементи конструкції (кладка та опорядження) уникають раптового перезволоження, одночасно знаходячись у режимі постійного підсушення.

Зазначений спосіб захисту будівельних конструкцій від зволоження - шляхом балансування зволоження і висихання з застосуванням механізму тимчасової акумуляції надлишків вологи исторично вважається найбільш дієвим, є органічним чинником стійкості і збереження стародавніх будівель, і втратив своє значення в сучасних умовах виключно в зв’язку з відсутністю матеріалу з необхідними фізічними даними, за способом отримання і вартістю придатного для застосування у масовому будівництві.   

Зневоложуюча дія утеплювача Бетоль® має місце як у новому будівництві - матеріал запобігає надмірному зволоженню ізольованих ним конструкцій, так і у разі капітального ремонту (термомодернізації) існуючих будівель з відповідним набором ускладнень. Здатність поглинання ізоляцією Бетоль® зайвої вологи з оточуючих шарів конструкції сприяє їх поступовому осушенню, тобто усуненню передумов промерзання чи цвілі.

Жоден інший матеріал з ряду розповсюджених на ринку утеплювачів масового ужитку, незалежно від рівня ефективності у забезпеченні власне ізоляційної функції, не в стані запобігти руйнівній дії вологи в ізольованій ним конструкції, тим більше врятувати вже уражену пліснявою чи грибком стіну. Причини щоразу різні, від власної гідрофобності ізоляції (пінополімери, піноскло) до її нищення від дії вологи (мінеральні вати), але наслідок один – волога безперешкодно “працює” там, де не слід, створюючи проблеми користувачеві будівлі.  

Внаслідок чого ізоляція проблемної у цьому відношенні конструкції матеріалом Бетоль® стає чи не єдиним засобом позбавлення проблеми