РЕГУЛЯЦІЇ

Плити теплоізоляційні ніздрюватобетонні Бетоль® виготовляються відповідно до державного стандарту ДСТУ Б В.2.7-45:2010 ”Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови”, уточненого прийнятими виробником Технічними умовами ТУ 36742556-0002:2014 в частині мінімальної середньої густини в сухому стані та похідних від неї показників міцності, теплопровідності, сорбційної вологості та паропроникності.

Використання в якості додаткової ефективної ізоляції будівельних огороджувальних конструкцій матеріалів  типу Бетоль® регламентується чинним складом державних будівельних норм, забезпечує безумовне досягнення ізольованою конструкцією нормативних показників теплового опору, і не обтяжене заборонами, пов’язаними із горючістю ізоляції.